Aurecon – komplexní řešení v péči o uši

Lidské ucho (Auris) je párový smyslový orgán sluchu a rovnováhy tvořený vnějším, středním a vnitřním uchem. Vnější zvukovody se průběžně zaplňují ušním mazem. Při nadměrné tvorbě ušního mazu může být příčinou mnohých obtíží jako hučení, pískání, šum, nerovnováha ušního tlaku a pocit zalehnutých uší. Navíc nedostatečná péče věnovaná hygieně vnějšího ucha může vést ke zhoršení průchodnosti zvukovodu. Důsledkem toho může být nejen snížení přenosu zvuku, ale i možnost vzniku příznivých podmínek pro mikroorganismy, které jsou zdrojem zdravotních potíží s možnými vážnými následky.
Řešením je ucelená řada produktů značky Aurecon, která nabízí komplexní péči v ušní hygieně.Ušní svíčky